Choroby i wady oczu | Monochromatyzm | e-oczy.pl

Wielkość czcionki: A A A

POLEĆ ARTYKUŁ
Monochromatyzm
Monochromatyzm (inaczej nazywany monochromacja - ang. monochromacy) - całkowita niezdolność do rozpoznawania barw. Monochromatyzm występuje w trzech formach:

  • Monochromacja czopków - działa jedynie pojedynczy system czopków - nie ma możliwości rozróżniania barw, wizja natomiast jest w miarę normalna.

  • Achromatopsja lub monochromacja stożków - siatkówka oka nie zawiera żadnych czopków (lub zawiera ich bardzo mało), w wyniku czego poza niezdolnością do rozpoznawania barw występuje również trudności w widzeniu przy normalnym świetle.

  • Agnozja barw albo „achromatopsja centralna”- osoba nie dostrzega kolorów, nawet jeśli oczy są zdolne do ich rozpoznawania. Niektórzy nie zaliczają tej wady do prawdziwych zaburzeń widzenia barw, gdyż dotyczy ona zaburzeń percepcji, a nie zaburzeń wizji.