Aparat ruchowy gałki ocznejAparat ruchowy gałki ocznej tworzą mięśnie odpowiedzialne za jej ruch i osłanianie poprzez ruch powiekami. Możemy wymienić siedem mięśni gałki ocznej:

Oprócz mięśnia skośnego górnego, wszystkie mięśnie zaczynają się w jednym miejscu - pierścieniu ścięgnistym wspólnym. Wszystkie kończą się natomiast w jednym miejscu – twardówce, przyczepione z różnych jej stron.