TritanopiaTritanopia jest to wada wzroku polegająca na nierozpoznawaniu barw żółtej oraz niebieskiej. Wada dotyczy około 0,0015% (0,002% mężczyzn i 0,001% kobiet) populacji. Wada ta jest wynikiem braku czopków czułych na barwę niebieską.